Farverne kalder på din opmærksomhed

- kom og fang dem ind


For første gang laver vi en rejse med maleri som tema og fællesskabende aktivitet. Jane Susanne Andersen har sagt ja til at tage med som inspirator og underviser. Læs mere om rejsen i underpunkterne.

God læselyst

Marokko Indefra